Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Kataster servis

Ak predávate nehnuteľnosť bez realitnej kancelárie, obráťte sa na nás.

Zabezpečíme Vám servis, vďaka ktorému budete konať bezpečne a nedostanete sa do nepredvídateľných situácií.

Pomôžeme Vám predísť prípadným konfrontáciám.

Budeme k dispozícii pri všetkých úkonoch a tak predídete možným podvodom. Viete sa na nás spoľahnúť pri prevode vlasníckych práv k nehnuteľnostiam. Vyhotovíme Vám Budúcu kúpnu zmluvu, Návrh kúpnej zmluvy a samozrejme i samotnú Kúpnu zmluvu. Budeme nápomocní pri overovaní podpisov predávajúceho (na Kúpnej zmluve). Zabezpečíme výpisy z Listu vlastníctva. Postaráme sa aj o Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a samozrejme aj o samotné Podanie Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a to do 48 hodín.

Dôležité je, aby ste nám včas poskytli všetky potrebné údaje na vypracovanie zmlúv, a to:

  • údaje z občianskeho preukazu (predávajúci a kupujúci)

  • údaj o nehnuteľnosti, ktorá sú predmetom prevodu vlastníckych práv

  • cena nehnuteľnosti

  • spôsobom financovania nehnuteľnosti

  • zápis na LV (a to bez plomby)