Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Finančný sprostredkovateľ 2 – Bc. Martin Kravárik

Bc. Martin Kravárik

Na základe licencií udelených Národnou Bankou Slovenska pod registračným číslom 166038, som oprávnený poskytovať finančné poradenstvo najme v sektore sprostredkovania úverov a poistenie a zaistenie.

Kontaktujte nás !